Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

 Μαρούσι,29/8/2013

Δελτίο Τύπου

Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

 Το Σχέδιο Νόμου  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων.

   Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου ως εξής:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

 

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄

Β΄

Γ'

 

 

 

Ελληνική Γλώσσα

και

Γραμματεία

 

Νεοελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία 

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

2

1

1

Γεωγραφία

2

2

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

2

2

2

Τεχνολογία & Πληροφορική

Τεχνολογία

1

1

1

Πληροφορική

1

1

1

 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Οικιακή Οικονομία

Οικ. Οικονομία

2

1

-

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

1

1

2

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

   Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος  2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από  το  σχολικό  έτος  2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.

   Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής: 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας ? Κοινού Προγράμματος

Ώρες

 

 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

 

Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα

3/2

Γεωμετρία

2/3

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

 

 

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

3

Ερευνητική Εργασία (project)

2

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 3

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

35 ώρες


 1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
 2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
 3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος  2013-2014.

Η με αρ. πρωτ. 36797/Γ23/02-04-2012 (Β΄ 1163) Υ.Α. καταργείται.

   Για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 (Β΄ 1163) και για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση:

   Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,  στα επίπεδα Α (Α1 «βασική γνώση», Α2 «στοιχειώδης γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:

   Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

   Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

   Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις για την άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και για την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σας ανακοινώνουμε ότι το Σχολείο μας θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013.

Ο Διευθυντής

Σημαιοφορίδης Μιχαήλ

   Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της ενότητας Α της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) ως εξής:
   Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Αλλαγή Τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Απολυτήριοι Τίτλοι Δ.Ε. και Έκδοση Βεβαίωσης Πρόσβασης 2013.
 2. Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες για το Σχολικό Έτος 2013-2014.
 3. Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 15-5-2013.
 4. Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2013.
 5. Εξεταστέα Ύλη των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που Εξετάζονται σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας 2013.
 6. Κατανομή Yποψηφίων Eξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2013.
 7. Πρόγραμμα Εξετάσεων Σχολικού Έτους 2012-2013.
 8. Σ.Ε.Π.Κ@ - Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"
 9. Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2013.
 10. Ανακοίνωση των Επιτυχόντων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2012.
 11. Οι 13 νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 2013.
 12. Αφίσα Ημερίδας ΠΕΚΑΠ στην Καστοριά
 13. Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ? ΕΡΓΟ «ΣΤΗΡΙΖΩ».
 14. Διοργάνωση Ημερίδας στην Καστοριά
 15. Η Εγκύκλιος και η Απόφαση για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 2012-2013.
 16. Έναρξη Επιμορφωτικών Εργαστηριακών Σεμιναρίων Web2.0 2012-2013
 17. Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012.
 18. Συντονισμός της Β? Φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Σχολικού Έτους 2012-2013.
 19. Εξεταστικά Κέντρα ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2012.
 20. Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2012.