Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα εξεταστούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά το Σάββατο 10-11-2012 και την  Κυριακή 11-11-2012 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στο παρακάτω αρχείο: