Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα εξεταστούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά το Σάββατο 11-05-2013 και την  Κυριακή 12-05-2013 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στο συνημμένο αρχείο: