Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Δείτε τις προσφορές που κατατέθηκαν για την 6ήμερη εκδρομή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στις 29/03/2017 έως 03/04/2017, με τη συμμετοχή των μαθητών της Γ' Λυκείου.

Δείτε τις προσφορές που κατατέθηκαν για την 4ήμερη εκδρομή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 11/03/2017 έως 14/03/2017, με τη συμμετοχή των μαθητών της Α' και Β' Λυκείου. 

ΠΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Σας ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για την πολυήμερη εκδρομή (4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη) της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από 25-4-2013 έως 28-4-2013.

Ακολουθεί η σχετική πράξη:

   Οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου Νεστορίου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μία πολυήμερη εκδρομή 3 διανυκτερεύσεων από 25-04-2013 έως 28-04-2013. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι είκοσι τρείς (23) και των συνοδών-εκπαιδευτικών δύο (2). Ως τόπος αναχώρησης ορίζεται το Νεστόριο, ενδιάμεσος σταθμός η Αρχαία Νικόπολη Πρέβεζας και τελικός προορισμός η Λευκάδα. Μία μέρα περιήγηση στο νησί και επιστροφή με ενδιάμεσο σταθμό το Μουσείο του Βρέλλη στα Ιωάννινα.

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των Καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου και για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου.

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών ? μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα...

Η Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Νεστορίου πρόκειται να πραγματοποιήσει μία πολυήμερη εκδρομή 4 διανυκτερεύσεων από 30-03-2012 έως 03-04-2012. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι δεκατέσσερις (14) και των συνοδών-εκπαιδευτικών δύο (2). Ως τόπος αναχώρησης ορίζεται το Νεστόριο, ενδιάμεσος σταθμός η Λίμνη Πλαστήρα και τελικός προορισμός ο Βόλος.
    Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά πρακτορεία ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν μέχρι τις 31-01-2012 κλειστή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει:

Περισσότερα...