Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Η Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Νεστορίου πρόκειται να πραγματοποιήσει μία πολυήμερη εκδρομή 4 διανυκτερεύσεων από 30-03-2012 έως 03-04-2012. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι δεκατέσσερις (14) και των συνοδών-εκπαιδευτικών δύο (2). Ως τόπος αναχώρησης ορίζεται το Νεστόριο, ενδιάμεσος σταθμός η Λίμνη Πλαστήρα και τελικός προορισμός ο Βόλος.
    Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά πρακτορεία ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν μέχρι τις 31-01-2012 κλειστή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει:


1.    Μεταφορικό μέσο για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων.
2.    Ονομασία και κατηγορία καταλύματος (να συμπεριλαμβάνεται ημιδιατροφή).
3.    Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κ.τ.λ).
4.    Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
6.    Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.
7.    Επιβάρυνση ανά μαθητή.
8.    Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

                                               Ο Διευθυντής


                                        Μιχαήλ Α. Σημαιοφορίδης
                                          Καθηγητής  Κλ. ΠΕ03