Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου Νεστορίου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μία πολυήμερη εκδρομή 3 διανυκτερεύσεων από 25-04-2013 έως 28-04-2013. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι είκοσι τρείς (23) και των συνοδών-εκπαιδευτικών δύο (2). Ως τόπος αναχώρησης ορίζεται το Νεστόριο, ενδιάμεσος σταθμός η Αρχαία Νικόπολη Πρέβεζας και τελικός προορισμός η Λευκάδα. Μία μέρα περιήγηση στο νησί και επιστροφή με ενδιάμεσο σταθμό το Μουσείο του Βρέλλη στα Ιωάννινα.

    Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά πρακτορεία ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν μέχρι τις 15-03-2013 και ώρα 12:30 μμ κλειστή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. Μεταφορικό μέσο για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων.
  2. Ονομασία και κατηγορία καταλύματος (να συμπεριλαμβάνεται ημιδιατροφή).
  3. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κ.τ.λ).
  4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του λεωφορείου, φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας (όπου και φαίνεται ο σχετικός έλεγχος από το ΚΤΕΟ).
  7.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας και μεταφοράς μαθητών (ζώνες ασφαλείας, φαρμακείο, κλιματισμό).
  8. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.
  9. Επιβάρυνση ανά μαθητή.
  10. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

        Ο Διευθυντής

 

                                                                                                Μιχαήλ Α.Σημαιοφορίδης

Καθηγητής  Κλ.ΠΕ03