Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

  • Ι.Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης του σχολείου στο οποίο χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι.
  • ΙΙ.Παραμονή εκπαιδευτικών ως υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες όπου έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά Υπεράριθμοι.