Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Ανακοινώθηκαν από τη Δ.Δ.Ε. Καστοριάς οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο: