Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σας κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά 2013 ? 2014.

   Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους και να αναρτήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων τους. 

  1. Παρασκευή (5/7/2013): Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αναμόρφωση του πίνακα των οργανικών κενών
  2. Από Δευτέρα (08/7/2013) έως και Τετάρτη (17/7/2013): Υποβολή Δηλώσεων εκπαιδευτικών (ειδικές κατηγορίες, μετατιθέμενοι, οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις, επιστροφές από εξωτερικό) για τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις.
  3. Παρασκευή (19/7/2013): Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για τοποθετήσεις (Ειδικών κατηγοριών, μετατιθεμένων, βελτιώσεων, επιστροφές από το εξωτερικό). Ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών όλων των παραπάνω κατηγοριών.
  4. Από Δευτέρα (22/7/2013) εως και την Παρασκευή (26/7/2013): Υποβολή ενστάσεων.
  5. Δευτέρα (29/7/2013): Εξέταση Ενστάσεων

    Τα κενά, τα μόρια οι τοποθετήσεις και ό,τι άλλο αφορά στις παραπάνω διαδικασίες θα αναρτώνται  ΑΜΕΣΑ και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.

( Σ.Σ Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.)