Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και με βάση τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις σε σχολεία της περιφερείας μας για ενημέρωσή σας. Σας αποστέλλουμε πίνακα με τη μοριοδότηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της περιφερείας μας.

   Παρακαλούνται οι κ.κ. Δντριες ? Δ/ντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους σχετιζόμενους με το θέμα εκπαιδευτικούς.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στέλλα Κ. Τέγου - Στεργιοπούλου