Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι) Αίρεται η υπεραριθμία των ονομαστικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών 2012 και τοποθετούνται σε οργανικά κενά στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι ως εξής:
1. Ταμβάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16, στο Γυμνάσιο Μανιάκων.
2. Μιχούλα Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο Γυμνάσιο Οινόης.
ΙΙ) Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι ως εξής:
Α΄ ΟΜΑΔΑ
1. Λαζαρίδου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
2. Ρασβάνη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
3. Τσεράμη Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς.
4. Αδάμου Ξανθούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
5. Τζηκαλάγια Καλλιόπη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04, στο Γυμνάσιο Νεστορίου.
6. Μπαμπούλη Όλγα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.02, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
Β΄ ΟΜΑΔΑ
1. Σταθοπούλου Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
2. Ζάβαλη Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στο Γυμνάσιο Βογατσικού.
3. Ανανιάδη Αναστάσιο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.5, στο Γυμνάσιο Βογατσικού.


Παρακαλούμε για την έκδοση των ανακοινωτηρίων εγγράφων προς τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΝΤΣΑ