Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Ακολουθούν οι εγκύκλιοι αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων απόσπασης.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 15-07-2013 μέχρι 19-07-2013. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.