Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.908/38462/Η/20-3-2013 (ΑΑ: ΒΕΖ9-ΥΝΒ) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διοικητικών Υπαλλήλων για απόσπαση σε γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, προβαίνει στην ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τη βαθμολογία) κατά χώρα, περιοχή ευθύνης συντονιστή εκπαίδευσης και κατά γλώσσα.
   Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Α΄ Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπόψη της Γραμματέως της Επιτροπής, κ. Χαμπάκη, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 18/7/2013, ώρα 3.00 μ.μ.