Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αριθμ. 535/28-6-2013 έγγραφο, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας έχει ζητήσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 την απόσπαση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω ειδικότητες:

Κλάδος

Ειδικότητα

Θέσεις

ΠΕ03

Μαθηματικοί

1

ΠΕ05

Γαλλικών

1

ΠΕ06

Αγγλικών

1

ΠΕ07

Γερμανικών

1

ΠΕ10

Κοινωνιολόγοι

2

ΠΕ13

Νομικών ? Πολιτικών Επιστημών

1

ΠΕ18

Γραφικών Τεχνών

1

ΠΕ18

Διοίκηση Επιχειρήσεων

2

ΠΕ18

Γραφιστική

1

ΠΕ19 ή ΠΕ20

Πληροφορικής

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητας σας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Γεώργιος Λάππας

Αναπληρωτής Καθηγητής