Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σας γνωρίζουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του, αποφάσισε να ζητήσει την απόσπαση εκπαιδευτικών από τη Δημόσια Εκπαίδευση για να επικουρήσουν στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου και να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του διακτινωμένου προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το πανεπιστημιακό έτος 2013-2014 ως εξής:
   Α) Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν την Πρακτική Ασκηση στα παρακάτο» γνωστικά αντικείμενα:

Δύο (2) για την α' φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Ασκησης

Δύο (2) για την β' φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Ασκησης

Δύο (2) για την γ' φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης

Έναν (1) για τη Διδακτική της Γλώσσας

Έναν (1) για τη Διδακτική των Θρησκευτικών

Έναν (1) για τη Διδακτική της Ιστορίας

Έναν (1) για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Έναν (1) για τη Διδακτική της Μελέτης του Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας

Έναν (1) για τη Διδακτική των Μαθηματικών

   Β) Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς που να έχουν σχέση με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Δύο (2) Φυσικής

Δύο (2) Πληροφορικής

Δύο (2) Φιλολόγων

Έναν(1) Εικαστικών

Δύο (2) Μαθηματικών

Έναν (1) Μουσικής

Έναν (1) Γαλλικής Γλώσσας

Έναν (1) Γερμανικής Γλώσσας

Δύο (2) Αγγλικής Γλώσσας


   Η αίτηση, το βιογραφικό και τα δικαιολογητικά (σχετικά με σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους, επιμόρφωση, γνώση ξένων γλωσσών κ.λ.π.) θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενος προς το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας μέσω των οικείων Δ/νσεων και Γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Φωτιάδης