Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/ 13-8-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epexigisi_metataxeis_2013.pdf)Επεξήγηση Μετατάξεων204 Kb