Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   1. Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.252/43335 /B6/29-3-2013 (ΑΔΑ : ΒΕ2Ψ9-4ΘΤ) εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος θα αρχίσουν την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και θα γίνονται με τα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 18 Απριλίου μέχρι και 16 Μαΐου τις ώρες 9.00 ? 12.00 π.μ για όλα τα Εξεταστικά Κέντρα και τις ΕΕΔΔΕ.
   2. Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, πρώτη ημέρα έναρξης των δοκιμαστικών εκπομπών στις 9.00 π.μ., οι υπάλληλοι από το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘΠΑ θα γνωστοποιήσουν στο σύνδεσμο της οικείας ΕΕΔΔΕ τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο εκπομπής με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους συνδέσμους επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας.
   3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος στις ΕΕΔΔΕ θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους αυτοπροσώπως. Αντίστοιχα στα ΓΕΛ, θα πρέπει o χειριστής να λειτουργεί το σύστημα, να επικοινωνεί με το σύνδεσμό του και να τον ενημερώνει για τη διαδικασία.
   4. Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα από τις 06.30 π.μ.
   Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε από την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και στις προκαθορισμένες ως άνω ώρες των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος να είναι στη θέση τους με το σύστημα σε ετοιμότητα.
   Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την πιστή τήρηση της παρούσας, δεδομένου ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.